İmamoğlu’ndan ‘dönüşüm’ mesajı: ‘Milletimiz bize talimatı verdi’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Balıkesir Dönüşüm Kongresi’nin Planlı Kent Örnekleri oturumuna video mesajla katıldı.

Dönüşüm vurgusu üzerinden sözlerini sürdüren İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Dönüşüm denince yönetimde dönüşüm, sosyal hakların dağıtımında dönüşüm, şehirde sosyal adaleti ve sosyal demokrasiyi en üst seviyede yakalamanın ve uygulamanın yöntemlerinden dönüşüm. Tabii ki kentsel dönüşüm, depremle mücadele noktasında. Özellikle iklimle ilgili değişikliklerin hayatımıza bir iklim krizi şeklinde yansımaması adına atılacak, sürdürülebilirlik adımlarındaki dönüşüm. Bütün bunlar yeni nesil siyasetin ve yeni nesil belediyecilik anlayışının da temel başlıkları. Bu konuda yoğun çalıştığımızı bilmenizi istiyorum. Biz özellikle halkçı ve icraatçı bir belediyeciliği en adil şekliyle, en kapsayıcı şekliyle insanlarımızın güncel sorunlarını çözerken orta ve uzun vadeli sorunlarına da çözüm oluşturan başlıklarını sıralayıp konunun bütün paydaşlarıyla tartışılmasını sağlayıcı mekanizmalar kurmak en önemli çabamız oldu. Son 5 yılda İstanbul’da ortaya koyduğumuz İstanbul modeliyle aslında çok değerli adımlar attığımızı ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Zira halkımızın 31 Mart seçimleriyle bize vermiş olduğu teveccüh ya da takdir ya da oylarıyla bunu ispatlamış olduk.

“KENTLERİN YÜZYILINDA YAŞIYORUZ”

Önümüzdeki 5 yılı daha etkin hale getirmek istiyoruz. Tam da bu kapsamda Balıkesir’de ortaya koyulan bu değerli toplantıda sadece Balıkesir için değil, bütün kentlerimiz için çok önemli başlıkların ortaya çıkacağını da görebiliyoruz. Kentlerin yüzyılında yaşıyoruz. Türkiye’de artık şehirler hayatın can damarı. Yüzde 80’lerin üstünde bir çoğunlukta insanlar şehirlerde yaşıyor. Dolayısıyla her yönlü değişimin ve dönüşümün başarıya ulaşması gereken yerler de kentlerimiz. Bu kapsamda hem başlıklara çıkartmak ve bunları teker teker analizini yaparak çözümler bulma sorumluluğunda bize çok sağlam bir kurumsal yapı ihtiyacı söz konusu. Bu konuda özellikle son 5 yıl içerisinde İstanbul’da faaliyete geçirdiğimiz İstanbul Planlama Ajansı tam da bu yönüyle çok etkili bir kurum haline geldi. İstanbul Planlama Ajansı veriyi toplayan, veriyi analiz eden, insanların taleplerinin tamamen teknik ve bilimsel bilgiyle tetkik eden sonra da çözümleri oluşturan, çözümleri de paydaşlarıyla birlikte tartışan en katılımcı modeliyle kent konseyinden, kurum içerisindeki bir kısım insiyatiflere ya da İstanbul’daki sivil toplum kuruluşlarından, iş dünyasından meslek odalarına varıncaya kadar kurum ve kuruluşlarıyla en üst seviyede ilişkiyle çalışmaları da raporlayarak çözüm önerilerini oluşturuyorlar. Bu çözüm önerileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerimizden oluşan o koca ekosisteme altyapı oluşturuyor.

“ŞEHİRLERİMİZ YARINLARINI DÜŞÜNEREK ADIMLAR ATMA GAYRETİNDE”

İstanbul Planlama Ajansı ile sadece İstanbul’a değil İstanbul dışındaki birçok belediyeye de katkı sunduklarını ifade eden İmamoğlu, “Hatta artık görüyorum ki şehirlerimizin tamamı planlama ajanslarını kurarak kentlerinin bugününü değil yarınlarını düşünerek adımlar atma gayretinde. Bu ajansları kurma gayreti içerisinde. Bu yönüyle bir nevi geçmişte Devlet Planlama Teşkilatı’yla birbirine benzetilen bu yapı bize önümüzü gösteren bir yolculuk…” dedi.

“BİRLİKTE MODELLER GELİŞTİRECEĞİZ”

Balıkesir ile İstanbul’un birbirine yakın kentler olduğunu da belirten İmamoğlu, iki kent arasındaki ortak konulara dikkati çekerek “Marmara Bölgesi Türkiye’nin üçte bir nüfusunun yaşadığı ama coğrafi olarak nerdeyse onda birine büyüklük olarak sahip bir bölge. Dolayısıyla yükü çok. Ekonominin büyük bir kısmı burada. Bu tabi lojistik olarak bir kısım tehditleri barındırmakta. Ama işte biz tam burada akılcı çözümlerle geleceği görerek, Türkiye genelinde de bir perspektif okuyarak çalışma modelini ve umuyorum yeni yapılanmasını çok yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz Marmara Belediyeler Birliği’nde de daha yukarıya taşıyarak iş birliğini oradaki bütün illerimizle çok güzel bir biçimde analiz edeceğiz, çalışacağız ve birlikte modeller geliştireceğiz” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DEKİ BÜTÜN YEREL YÖNETİMLERİ KUCAKLAYAN…”

Türkiye Belediyeler Birliği üzerinden sözlerini sürdüren İmamoğlu, “Türkiye Belediyeler Birliği’nin ne yazık ki geçmişte arzu etmediğimiz farklı görüşleri yok sayan anlayışın yerine Türkiye’deki bütün yerel yönetimleri kucaklayan, kapsayan bir anlayışla şehirlerin ve yerel diplomasinin, yerel demokrasinin en güçlü şekilde büyümesi ve yukarıya taşınmasıyla ilgili adımların nasıl atılacağına, büyük ulusal ve uluslararası çalışmalara hazır hale geleceğine inanıyorum. Türkiye Belediyeler Birliği’nde bu yeni dönem ile birlikte Türkiye’nin tüm belediyelerin gelişmesi ve iyi işler yapması, halkçı ve icraatçı kavramına, sosyal adaleti, sosyal destekleri en üst seviyede ne yazık ki Türkiye’mizin en büyük sorunu olan artık bir ekonomi krizine dönen, güncel yaşamla ilgili sorunlara destek olan modele kavuşması için de bu dönüşüm kavramı içerisinde çalışmalarını sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir